Översätt svenska till italienska

En gratis svensk-italiensk tjänst som översätter ord, fraser och meningar. För att komma igång med att översätta en text från svenska till italienska skriver du in texten i det övre fönstret. Den svensk texten kommer automatiskt att kopieras till det nedre fönstret. För att översätta texten från svenska till italienska, klickar du på den grå knappen under det andra fönstret.

En alternativ svensk-italiensk översättare online

För översättning svenska-italienska skriver du in texten i det övre fönstret. Den svenska texten kommer automatiskt att kopieras till det nedre fönstret. Klicka på den grå knappen under det nedre fönstret för att börja översätta texten till italienska. Denna svensk-italienska online översättningstjänst kan inte översätta fler än 1000 tecken åt gången.Se även: