Översätt svenska till ryska

En gratis svensk-rysk tjänst som översätter ord, fraser och meningar. För att komma igång med att översätta en text från svenska till ryska skriver du in texten i det övre fönstret. Den svensk texten kommer automatiskt att kopieras till det nedre fönstret. För att översätta texten från svenska till ryska, klickar du på den grå knappen under det andra fönstret.

En alternativ svensk-rysk översättare online

För översättning svenska-ryska skriver du in texten i det övre fönstret. Den svenska texten kommer automatiskt att kopieras till det nedre fönstret. Klicka på den grå knappen under det nedre fönstret för att börja översätta texten till ryska. Denna svensk-ryska online översättningstjänst kan inte översätta fler än 1000 tecken åt gången.Se även: