Gratis hebraisk-norsk oversettelse på nett


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)For å starte oversettelsen fra hebraisk til norsk skriver du inn teksten i det øvre redigeringsvinduet og klikker på knappen "Oversett". Du kan se resultatet av oversettelsen fra hebraisk til norsk i vinduet nedenfor.

 0 /5000


Alternativ hebraisk-norsk oversettelse

En alternativ gratis hebraisk-norsk oversettelse som også hjelper deg med oversettelse av mindre tekster. Vær oppmerksom på at denne tjenesten kun støtter oversettelser på 1000 tegn per oversettelse.


 0 /1000