Preklad zo slovenčiny do angličtiny online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)Ak chcete spustiť slovensko-anglický prekladač, zadajte slovenský text do horného editačného poľa a kliknite na tlačidlo "Preložiť". Preložený text sa zobrazí v dolnom editačnom poli.

 0 /5000


Druhý slovensko-anglický prekladač

Ďalší slovensko-anglický preklad pre preklad textov, slov a viet. Tento prekladač má obmedzenie na 1000 znakov na preklad.

 0 /1000