Översättning engelska svenska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(37 votes, rating: 4/5)


För att starta översättning engelska till svenska, ange texten i det övre redigeringsfönstret och klicka på knappen "Översätt". Du kan se resultatet av den engelska svenska textöversättningen i fönstret nedan.

 0 /5000


Gratis översättning engelska svenska alternativ

En alternativ gratis översättning från engelska till svenska som även hjälper till med översättning av mindre texter. Observera att denna tjänst endast stöder översättningar på 1000 tecken per översättning.

 0 /1000


Engelska är det officiella språket i USA, Storbritannien, ett av de två officiella språken i Irland, Kanada och Malta, det officiella språket i Australien och Nya Zeeland. Engelska används ofta av befolkningen i vissa länder (Indien, Pakistan, etc.) och Afrika, inklusive som ett officiellt språk. Engelska tillhör den germanska gruppen av den indoeuropeiska språkfamiljen. Engelska är modersmål för cirka 340 miljoner människor, det är det tredje största modersmålet i världen efter kinesiska och spanska. Det talas av över 1,3 miljarder människor (inklusive dem för vilka det är ett andraspråk). Det är ett av FN:s officiella språk och arbetsspråk. Det engelska alfabetet består av 26 bokstäver baserade på det latinska alfabetet.