Översättning estniska svenska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(8 votes, rating: 3.6/5)


För att starta översättning estniska till svenska, ange texten i det övre redigeringsfönstret och klicka på knappen "Översätt". Du kan se resultatet av den estniska svenska textöversättningen i fönstret nedan.

 0 /5000


Gratis översättning estniska svenska alternativ

En alternativ gratis översättning från estniska till svenska som även hjälper till med översättning av mindre texter. Observera att denna tjänst endast stöder översättningar på 1000 tecken per översättning.

 0 /1000


Estniska är esternas språk och det officiella språket i Estland. Det officiella språket i Baltiska församlingen och Europeiska unionen. Estniska tillhör den finsk-ugriska gruppen och är närmast finskan. Estniska dialekter delas in i två grupper - nordliga och sydliga. Ordföljden i det estniska språket är relativt fri. Den vanliga ordföljden i estniska är subjekt–verb–objekt-språk (SVO-språk). I det estniska språket har substantiv 14 fall. Verben har 4 tempus: nutid och tre förflutna (enkel, perfekt och pluskvamperfekt). Det totala antalet talare av estniska är cirka 1,1 miljoner. De flesta estländare bor i Estland. Det estniska alfabetet använder latinska standardbokstäver med tillägg av diakritiska tecken. Det innehåller 32 bokstäver.