Gratis översättning franska svenska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(7 votes, rating: 4.9/5)För att starta översättning franska till svenska, ange texten i det övre redigeringsfönstret och klicka på knappen "Översätt". Du kan se resultatet av den franska svenska textöversättningen i fönstret nedan.

 0 /5000


Gratis översättning franska svenska alternativ

En alternativ gratis översättning från franska till svenska som även hjälper till med översättning av mindre texter. Observera att denna tjänst endast stöder översättningar på 1000 tecken per översättning.

 0 /1000