Översättning kurdiska svenska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)


För att starta en gratis översättning kurdiska till svenska, skriv in texten i det övre redigeringsfältet. Klicka sedan på knappen "Översätt" för att få resultatet av översättningen från kurdiska till svenska i redigeringsrutan nedan. Denna omedelbara onlinetjänst kan översätta ord, fraser och korta texter åt dig med en gräns på högst 5 000 tecken per översättning.

 0 /5000


De kurdiska språken är en kombination av dialekter, av vilka många inte är ömsesidigt förståeliga, och tillhör de västiranska språken i den indoeuropeiska språkfamiljen. Majoriteten av kurderna (ca 20 miljoner människor) talar kurmanji. De flesta kurdiska texter är också skrivna på kurmanji. Kurmanji använder Hawar-alfabetet, som lånats från den latinska grafiken. Alfabetet består av 26 bokstäver från det latinska standardalfabetet, 5 ytterligare bokstäver med diakritiska tecken: Çç, Êê, Îî, Şş och Ûû. Talare av kurmanji och en annan stor kurdisk dialekt, sorani, förstår inte varandra särskilt bra på grund av skillnader i morfologi, men på vardaglig nivå finns det tillräcklig ömsesidig förståelse mellan dem.