Översättning norska svenska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(27 votes, rating: 4.2/5)


För att starta översättning norska till svenska, ange texten i det övre redigeringsfönstret och klicka på knappen "Översätt". Du kan se resultatet av den norska svenska textöversättningen i fönstret nedan.

 0 /5000


Gratis översättning norska svenska alternativ

En alternativ gratis översättning från norska till svenska som även hjälper till med översättning av mindre texter. Observera att denna tjänst endast stöder översättningar på 1000 tecken per översättning.

 0 /1000