Gratis översättning rumänska svenska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)För att starta översättning rumänska till svenska, ange texten i det övre redigeringsfönstret och klicka på knappen "Översätt". Du kan se resultatet av den rumänska svenska textöversättningen i fönstret nedan.

 0 /5000


Gratis översättning rumänska svenska alternativ

En alternativ gratis översättning från rumänska till svenska som även hjälper till med översättning av mindre texter. Observera att denna tjänst endast stöder översättningar på 1000 tecken per översättning.

 0 /1000


Rumänska är rumänernas språk och det officiella språket i Rumänien och Moldavien. Det tillhör den balkanromanska undergruppen av de romanska språken i den indoeuropeiska språkfamiljen. Rumänskan har 5 kasus (nominativ, genitiv, dativ, ackusativ och vokativ), som det ärvt från latinet. Substantiv i rumänska delas in i tre genus: maskulinum, femininum och neutrum. Ett karakteristiskt drag hos det rumänska språket är dess lilla dialektfragmentering. Dialekterna i Muntenien, Moldavien, Maramuresh, Banat och Transsylvanien är nästan identiska, med undantag för ett litet antal regionalismer. Totalt talas rumänska av 28-29 miljoner människor. Rumänsktalande utgör 0,5 % av världens befolkning och 4 % av världens romersktalande befolkning.