Översättning ukrainska svenska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)


För att starta översättning ukrainska till svenska, ange texten i det övre redigeringsfönstret och klicka på knappen "Översätt". Du kan se resultatet av den ukrainska svenska textöversättningen i fönstret nedan.

 0 /5000


Gratis översättning ukrainska svenska alternativ

En alternativ gratis översättning från ukrainska till svenska som även hjälper till med översättning av mindre texter. Observera att denna tjänst endast stöder översättningar på 1000 tecken per översättning.

 0 /1000


Ukrainska är ett av de slaviska språken och det officiella språket i Ukraina. Det ligger nära vitryska och ryska, tillsammans med vilka det är en del av den östslaviska språkgruppen. Dialekterna i det ukrainska språket delas traditionellt in i tre grupper: den sydvästra dialekten (inklusive Volyn-Podolsk, Galiciska-Bukovina och Karpaterna), den norra dialekten och den sydöstra dialekten, som blev grunden för det moderna litterära språket. Ukrainska jämförs ofta med ryska, ett annat östslaviskt språk, men det är mer likt vitryska. Dessutom påminner det talade ukrainska språket delvis om polska. Det kyrilliska alfabetet används som skriftspråk för det ukrainska språket. Det finns 33 bokstäver i det ukrainska alfabetet. Det totala antalet ukrainsktalande varierar från 36 till 45 miljoner människor.