Překlad z čínštiny tradiční do češtiny zdarma


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)Chcete-li spustit bezplatný překlad z čínštiny tradiční do češtiny, zadejte text do horního editačního pole. Poté klikněte na tlačítko "Přeložit" a výsledek čínsko tradiční-českého překladu se zobrazí v editačním poli dole. Tato online služba pro vás může přeložit slova, fráze, věty i krátké texty.

 0 /5000


Další čínsko tradiční-český překlad

Alternativní bezplatný čínsko tradiční-český překlad, který pomáhá i s překladem menších textů. Upozorňujeme, že tato služba podporuje pouze překlady o délce 1000 znaků na překlad.

 0 /1000


Tradiční čínská písemná grafika se poprvé objevila kolem roku 200 př. n. l. V 5. století n. l. se tato forma čínského písma v jeho rámci víceméně definitivně zformovala a v relativně nezměněné podobě se dostala až do dnešních dnů. Název varianty písma jako "tradiční čínština" se začal používat poměrně nedávno, aby se tato varianta čínského písma odlišila od alternativní varianty zvané "zjednodušená čínština". Tato verze čínského písma se objevila v důsledku reforem provedených v 50. a 60. letech 20. století v Čínské lidové republice. Nyní naprostá většina Číňanů používá zjednodušenou čínskou písemnou grafiku. V současné době se tradiční čínská psaná grafika nadále oficiálně používá pouze na Tchaj-wanu, v Hongkongu a Macau a v některých zámořských čínských komunitách po celém světě (s výjimkou Singapuru a Malajsie). Celkový počet lidí, kteří pravidelně používají tradiční čínské znaky jako svou hlavní variantu, se odhaduje na přibližně 28-30 milionů lidí.