Překlad z češtiny do kurdštiny sorání zdarma


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)Chcete-li zahájit bezplatný česko-kurdský soranské překlad, zadejte text do horního editačního pole. Poté klikněte na zelené tlačítko "Přeložit" a v editačním poli dole se zobrazí výsledek překladu z češtiny do kurdštiny sorání. Tato online služba pro vás může přeložit slova, fráze, věty a krátké texty, maximálně však 5 000 znaků na jeden překlad.

 0 /5000


Kurdština sorani neboli centrální kurdština je druhým nejrozšířenějším dialektem původního kurdského jazyka, jednou ze dvou literárních forem kurdštiny (spolu s kurdštinou kurmanji). Severní kurdský dialekt (kurmandži) je považován za konzervativnější, protože se pod vlivem sousedních jazyků měnil méně než centrální (sorani). Kurdština sorani byla silně ovlivněna jinými jazyky regionu, zejména sousední arabštinou a perštinou. Závažné rozdíly v morfologii znesnadňují dorozumění severních a centrálních Kurdů. I když porozumění je na každodenní úrovni stále možné. V roce 2005 získala kurdská soránština oficiální status a je po arabštině druhým úředním jazykem Iráku. Písmo kurdské soranštiny vychází z arabského písma.