Překlad z kurdštiny do češtiny online zdarma


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)Chcete-li spustit bezplatný překlad z kurdštiny do češtiny, zadejte text do horního editačního pole. Poté klikněte na tlačítko "Přeložit" a výsledek překladu se zobrazí ve spodním editačním poli. Tato překladatelská služba z kurdštiny do češtiny pro vás přeloží slova, věty i krátké texty s omezením maximálně 5 000 znaků na překlad.

 0 /5000


Kurdské jazyky jsou kombinací dialektů, z nichž mnohé nejsou vzájemně srozumitelné, a patří k západoíránským jazykům indoevropské jazykové rodiny. Většina Kurdů (asi 20 milionů lidí) mluví kurmándžštinou. Většina kurdských textů je také psána v kurmandžštině. Kurmandžové používají hawarskou abecedu, převzatou z latinské grafiky. Abeceda se skládá z 26 písmen standardní latinky a 5 dalších písmen s diakritikou: Çç, Êê, Îî, Şş a Ûû. Mluvčí kurmánštiny a dalšího významného kurdského dialektu sorani si kvůli rozdílům v morfologii příliš nerozumějí, ale na každodenní úrovni mezi nimi existuje dostatečné vzájemné porozumění.