Gratis dansk til latin oversættelse online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 vote, rating: 3/5)For at starte en gratis dansk-latin oversættelse skal du indtaste teksten i det øverste redigeringsfelt. Klik derefter på knappen "Oversæt", og du vil modtage oversættelsesresultatet i redigeringsboksen nedenfor. Denne øjeblikkelige onlinetjeneste kan oversætte ord, sætninger og korte tekster for dig med en grænse på højst 5.000 tegn pr. oversættelse fra dansk til latin.

 0 /5000


Latin er sproget i den latinsk-falske gren af de italiske sprog i den indoeuropæiske sprogfamilie. Latin blev brugt i Romerriget af de gamle romere. Latin er et af de ældste indoeuropæiske skriftsprog. I dag er latin det officielle sprog for Den Hellige Stol, Malteserordenen og Vatikanstaten samt til en vis grad for den romersk-katolske kirke. En simpel sætning på latin består oftest af et subjekt og et prædikat, og subjektet står som regel i nominativ. Pronomenet bruges sjældent som subjekt. Et prædikat kan også udtrykkes ved et verbum, en nominel taledel eller en nominel taledel med et hjælpeverbum. På grund af det latinske sprogs syntetiske struktur og som følge heraf et rigt system af deklinationer og bøjninger, er ordstillingen i en sætning ikke afgørende. Grammatiske kategorier udtrykkes ved deklination eller bøjning. Latin har 6 kasus og 3 køn (femininum, maskulinum, neutrum). Latinske verber har 6 tempusformer, 3 stemninger, 2 stemmer, 2 tal og 3 personer.