Oversæt latin til dansk online gratis


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)


For at oversætte fra latin til dansk skal du indtaste teksten i det øverste redigeringsfelt. Klik derefter på knappen "Oversæt" for at se resultatet af din gratis latin-dansk oversættelse i redigeringsfeltet nedenfor. Denne onlinetjeneste giver dig mulighed for at oversætte ord, sætninger og korte tekster med en maksimal tegngrænse på 5.000 pr. oversættelse.

 0 /5000


Latin er de gamle romeres sprog, som blev brugt i Romerriget. I dag er det det eneste aktive, om end begrænsede, af de gamle italienske sprog. De moderne efterkommere af latin er de romanske sprog: Italiensk, spansk, fransk, catalansk, portugisisk, galicisk, rumænsk osv. Latin er et af de ældste indoeuropæiske skriftsprog. I dag er latin det officielle sprog for Den Hellige Stol, Malteserordenen og Vatikanstaten. Et stort antal ord i de europæiske sprog er af latinsk oprindelse. Latin er primært et syntetisk sprog. Det betyder, at grammatiske kategorier udtrykkes ved bøjning gennem deklination eller konjugation. Der er 6 kasus på latin. Der er også 3 køn på latin: femininum, maskulinum og neutrum. Latinske verber har 6 tempusformer, 3 stemninger, 2 stemmer, 2 tal og 3 personer.