Oversæt dansk til ungarsk gratis online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)


For at oversætte fra dansk til ungarsk skal du indtaste teksten i det øverste redigeringsfelt og klikke på den grønne knap "Oversæt". Du vil straks se den oversatte tekst dukke op i redigeringsfeltet nedenunder.

 0 /5000


Alternativ dansk til ungarsk oversættelse

Endnu et dansk-ungarsk oversættelsesværktøj til oversættelse af tekster, ord og sætninger. Denne onlinetjeneste har en grænse på 1.000 tegn pr. oversættelse.

 0 /1000


Ungarsk er et af de få ikke-indoeuropæiske sprog i det moderne Europa med et betydeligt antal talere. Ungarsk tilhører den finsk-ugriske gren af sprog og udgør den ugriske gruppe. Det ungarske sprog har i løbet af sin historie oplevet betydelig indflydelse fra forskellige sprog. Det ungarske sprogs moderne leksikon består af 30% ord, hvis oprindelse ikke er præcist fastlagt, 21% - fra det oprindelige ugro-finske ordforråd, 20% - fra ord af slavisk oprindelse, 11% - fra tyske låneord, 9% - fra tyrkisk, 9% - latin-græsk, og 1% - fra lån af anden oprindelse. Der er 40 bogstaver i det ungarske alfabet (14 vokaler, 26 konsonanter). Omkring 13 millioner mennesker taler ungarsk.