Oversæt kasakhisk til dansk online gratis


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)For at oversætte fra kasakhisk til dansk skal du indtaste teksten i det øverste redigeringsfelt. Klik derefter på knappen "Oversæt" for at se resultatet af din gratis kasakhisk-dansk oversættelse i redigeringsfeltet nedenfor. Denne onlinetjeneste giver dig mulighed for at oversætte ord, sætninger og korte tekster med en maksimal tegngrænse på 5.000 pr. oversættelse.

 0 /5000


Kasakhisk er et tyrkisk sprog af den kiptjakkiske gren, som tales af kasakher i Centralasien. Kasakhisk er nært beslægtet med nogai, kirgisisk og karakalpak. Kasakhisk er det officielle sprog i Republikken Kasakhstan. Det er hovedsageligt udbredt i Kasakhstan, samt i nogle SNG-lande, Mongoliet og Kina, samt USA. Omkring 11 millioner mennesker i verden anser kasakhisk for at være deres modersmål. Omkring 16 millioner mennesker taler kasakhisk i en eller anden grad. Siden 1940 har USSR og derefter Republikken Kasakhstan brugt det kyrilliske alfabet med 42 bogstaver. Siden 2012 har Kasakhstan haft planer om gradvist at skifte til det latinske alfabet. Den endelige beslutning om det nye kasakhiske alfabet med latinsk skrift er dog endnu ikke truffet. Kasakhere, der bor i Kina, bruger et alfabet med modificeret arabisk grafik.