Oversæt dansk til albansk gratis online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)


For at oversætte fra dansk til albansk skal du indtaste teksten i det øverste redigeringsområde. Klik derefter på knappen "Oversæt", og det oversatte resultat vises i redigeringsområdet nedenfor. Denne dansk-albanske oversætter kan oversætte ord, sætninger og korte tekster med en maksimal tegngrænse på 5.000 pr. oversættelse.

 0 /5000


Albansk er albanernes sprog, det officielle sprog i Albanien og i den delvist anerkendte republik Kosovo. Der bor også store albanske samfund i Serbien, Grækenland, Nordmakedonien, Montenegro og Italien. Det samlede antal albansktalende er omkring 7 millioner mennesker. Det albanske sprog har to separate dialekter: Tosk, som tales i den sydlige del af landet, og Geghi, som tales i den nordlige del. Det albanske standardsprog er baseret på tosk-dialekten. Det albanske sprog er en af de elleve hovedgrene i den indoeuropæiske sprogfamilie, inden for hvilken det indtager en selvstændig position. Det moderne albanske alfabet er baseret på det latinske alfabet med diaktriske tegn. Tidligere var der andre alfabeter baseret på arabiske, græske og kyrilliske skrifter. Det moderne albanske alfabet består af 36 bogstaver. Af disse er 29 konsonanter, 7 er vokaler. 9 bogstaver i det albanske alfabet er digrafer, 2 bogstaver skrives med diakritiske tegn. Bogstavet w indgår ikke i alfabetet, det bruges kun i låneord.