Oversæt albansk til dansk online gratis


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)


For at oversætte fra albansk til dansk skal du indtaste teksten i det øverste redigeringsfelt. Klik derefter på knappen "Oversæt" for at se resultatet af din gratis albansk-dansk oversættelse i redigeringsfeltet nedenfor. Denne onlinetjeneste giver dig mulighed for at oversætte ord, sætninger og korte tekster med en maksimal tegngrænse på 5.000 pr. oversættelse.

 0 /5000


Albansk er det officielle sprog i Republikken Albanien og i den delvist anerkendte Republik Kosovo. Der bor også store albanske samfund i Grækenland, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Italien. Der er to forskellige dialekter i det albanske sprog: Tosk, som tales i den sydlige del af landet, og Geghi, som tales i den nordlige del. Det albanske standardsprog er baseret på den toskanske dialekt. Det albanske sprog er en af de elleve hovedgrene i den indoeuropæiske sprogfamilie, inden for hvilken det indtager en selvstændig position. Det moderne albanske alfabet er baseret på det latinske alfabet med diakritiske tegn. Tidligere var der andre alfabeter baseret på latinske, arabiske, græske og kyrilliske bogstaver. Det moderne albanske alfabet indeholder 36 bogstaver. Af disse er 29 konsonanter, 7 er vokaler. 9 bogstaver i det albanske alfabet er digrafer, 2 bogstaver skrives med diakritiske tegn. Bogstavet w er ikke inkluderet i alfabetet, det bruges kun i låneord. Det samlede antal talere er omkring 7 millioner mennesker.