Gratis dansk til kurdisk oversættelse online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)For at starte en gratis dansk-kurdisk oversættelse skal du indtaste teksten i det øverste redigeringsfelt. Klik derefter på knappen "Oversæt", og du vil modtage oversættelsesresultatet i redigeringsboksen nedenfor. Denne øjeblikkelige onlinetjeneste kan oversætte ord, sætninger og korte tekster for dig med en grænse på højst 5.000 tegn pr. oversættelse fra dansk til kurdisk.

 0 /5000


De kurdiske sprog tilhører den iranske gren af den indoeuropæiske familie. De kurdiske sprog er en kombination af forskellige dialekter, hvoraf mange ikke er gensidigt forståelige. Det samlede antal talere af kurdisk anslås til omkring 40-45 millioner mennesker, hvilket gør det til det fjerde mest udbredte sprog i Mellemøsten og det tredje blandt de iranske sprog (efter farsi og pashto). Der er mange lån fra persisk og arabisk i kurdisk. Der er også lån fra det tyrkiske sprog. Et stort flertal af kurderne (ca. 20 millioner mennesker) taler kurdisk kurmanji. I modsætning til den anden dialekt, sorani, er resterne af kasussystemet bevaret i kurdisk kurmanji: direkte kasus, indirekte kasus og vokativ. Opdelingen af substantiver i maskulint og feminint køn er også bevaret. Kurmanji bruger Hawar-alfabetet, som omfatter 26 bogstaver fra det latinske standardalfabet og 5 ekstra bogstaver med diakritiske tegn: Çç, Êê, Îî, Şş og Ûû.