Oversæt estisk til dansk online gratis


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)


For at oversætte fra estisk til dansk skal du indtaste teksten i det øverste redigeringsvindue. Når du har indtastet teksten, skal du klikke på knappen "Oversæt" for at begynde oversættelsen fra estisk til dansk. Den oversatte tekst vil derefter blive vist i vinduet nedenfor.

 0 /5000


Alternativ estisk-dansk oversættelse

En alternativ gratis estisk-dansk oversættelse, der også hjælper med oversættelser af mindre tekster. Bemærk, at denne tjeneste kun understøtter oversættelser på op til 1000 tegn pr. oversættelse.

 0 /1000


Estisk er esternes sprog og det officielle sprog i Estland. Det er det officielle sprog i Den Baltiske Forsamling og Den Europæiske Union. Estisk hører til den finsk-ugriske gruppe og er tættest på finsk. Estiske dialekter er opdelt i to grupper - den nordlige og den sydlige. Ordstillingen i det estiske sprog er relativt fri. Den sædvanlige ordstilling på estisk er SVO (subjekt-verbum-objekt). På estisk har substantiver 14 kasus. Verber har 4 tider: nutid og tre datider (simpel, perfekt og pluskvamperfektum). Det samlede antal estisktalende er ca. 1,1 millioner. De fleste estere bor i Estland. Det estiske alfabet bruger latinske standardbogstaver med tilføjelse af diakritiske tegn. Det indeholder 32 bogstaver.