Gratis dansk til tysk oversættelse online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)For at starte en gratis oversættelse fra dansk til tysk skal du indtaste teksten i det øverste redigeringsfelt og klikke på knappen "Oversæt". Du vil se den oversatte tekst i redigeringsboksen nedenfor.

 0 /5000


Alternativ dansk til tysk oversættelse

En anden dansk-tysk oversættelse til oversættelse af tekster, ord og sætninger. Denne online oversættelsestjeneste har en begrænsning på 1000 tegn pr. oversættelse.

 0 /1000


Tysk er et indoeuropæisk sprog, der tilhører den vestgermanske gruppe af germanske sprog. Lingvister mener, at tysk er tættest beslægtet med andre vestgermanske sprog, nemlig afrikaans, hollandsk, engelsk og frisisk. Tysk er det mest udbredte modersmål i Den Europæiske Union. Der undervises meget i tysk som fremmedsprog, især i det kontinentale Europa, hvor det er det tredje mest populære fremmedsprog (efter engelsk og fransk), Tysk skrift er baseret på det latinske alfabet. Der er 26 par latinske bogstaver i det tyske alfabet. Tysk har mange regionale dialekter. Der er 3 hovedgrupper af dialekter: Nedertysk, mellemtysk og sydtysk. Det samlede antal talere er omkring 90 millioner mennesker. Yderligere 40 millioner mennesker taler tysk som andetsprog.