Översättning italienska svenska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(9 votes, rating: 4.3/5)


För att starta översättning italienska till svenska, ange texten i det övre redigeringsfönstret och klicka på knappen "Översätt". Du kan se resultatet av den italienska svenska textöversättningen i fönstret nedan.

 0 /5000


Gratis översättning italienska svenska alternativ

En alternativ gratis översättning från italienska till svenska som även hjälper till med översättning av mindre texter. Observera att denna tjänst endast stöder översättningar på 1000 tecken per översättning.

 0 /1000


Italienska är ett av de viktigaste europeiska språken, ett av de officiella språken i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och ett av Europarådets arbetsspråk. Det totala antalet personer som har italienska som modersmål är cirka 67 miljoner, och ytterligare cirka 20 miljoner personer talar italienska som andraspråk. Det italienska språket tillhör den romanska gruppen i den indoeuropeiska familjen. Tillsammans med sardiska är italienska det språk som avviker minst från latinet. Det moderna italienska alfabetet består av 21 latinska bokstäver. Det finns inga kasus på italienska. Substantiv har bara två genus: maskulinum och femininum. Italienska verb har tre böjningsformer, 8 tempus och 4 stämningslägen. Det totala antalet talare är cirka 85 miljoner människor.