Gratis översättning svenska italienska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(6 votes, rating: 3.8/5)För att starta en gratis översättning från svenska till italienska, skriv in texten i den övre redigeringsrutan och klicka på knappen "Översätt". Du kommer att se den översatta texten i redigeringsrutan nedan.

 0 /5000


Gratis översättning svenska italienska alternativ

En annan översättning svenska till italienska för att översätta texter, ord och meningar. Denna översättningstjänst online har en begränsning på 1000 tecken per översättning.

 0 /1000


Italienska är officiellt språk i Italien, San Marino och Schweiz (Ticino och Grison), samt huvudspråk i Vatikanen. Italienska har status som officiellt minoritetsspråk i Kroatien och i vissa områden i slovenska Istrien. Italienska tillhör den italo-romanska undergruppen av den romanska gruppen i den indoeuropeiska språkfamiljen. Grunden för det litterära, officiella italienska språket har blivit den toskanska dialekten. Dante och Petrarca arbetade på den medeltida toskanska dialekten. Det moderna italienska alfabetet består av 21 latinska bokstäver, exklusive 5 ytterligare bokstäver från det utökade latinska alfabetet. Jämfört med andra europeiska språk (engelska, tyska, franska) anses det vara det kortaste. På italienska kan du hitta bokstäver med diakritiska tecken. Deras syfte är att ange betoningen på den sista stavelsen (caffè, perché). Det totala antalet italiensktalande är cirka 62 miljoner människor, och ytterligare cirka 20 miljoner talar italienska som andraspråk.