Gratis översättning latin svenska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(14 votes, rating: 4.2/5)För att starta en gratis översättning latin till svenska, skriv in texten i det övre redigeringsfältet. Klicka sedan på knappen "Översätt" för att få resultatet av översättningen från latin till svenska i redigeringsrutan nedan. Denna omedelbara onlinetjänst kan översätta ord, fraser och korta texter åt dig med en gräns på högst 5 000 tecken per översättning.

 0 /5000


Latin är de gamla romarnas språk, som användes i det romerska imperiet. Idag är det det enda aktiva, om än begränsade, av de gamla italienska språken. De moderna ättlingarna till latinet är de romanska språken: italienska, spanska, franska, katalanska, portugisiska, galiciska, rumänska, etc. Latin är ett av de äldsta indoeuropeiska skriftspråken. Idag är latin det officiella språket för Heliga stolen, Malteserorden och Vatikanstaten. Ett stort antal ord i europeiska språk är av latinskt ursprung. Latin är i första hand ett syntetiskt språk. Det innebär att grammatiska kategorier uttrycks genom böjning genom deklination eller konjugation. Det finns 6 kasus på latin. Det finns också 3 genus på latin: femininum, maskulinum och neutrum. Latinska verb har 6 tempusformer, 3 stämningar, 2 röster, 2 tal och 3 personer.