Gratis översättning svenska latin online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(12 votes, rating: 3.3/5)För att starta gratis översättning svenska till latin, skriv in texten i den övre redigeringsrutan. Klicka sedan på knappen "Översätt" och du kommer att få översättningsresultatet i redigeringsrutan nedan. Denna omedelbara onlinetjänst kan översätta ord, fraser och korta texter åt dig med en gräns på högst 5 000 tecken per översättning från svenska till latin.

 0 /5000


Latin är språket i den latinska-faliskanska grenen av de italiska språken i den indoeuropeiska språkfamiljen. Latin användes i det romerska riket av de gamla romarna. Latin är ett av de äldsta indoeuropeiska skriftspråken. Idag är latin det officiella språket för Heliga stolen, Malteserorden och Vatikanstaten samt, i viss mån, den romersk-katolska kyrkan. En enkel mening på latin består oftast av ett subjekt och ett predikat, och subjektet står oftast i nominativ. Pronomen används sällan som subjekt. Ett predikat kan också uttryckas med ett verb, en nominell del av talet eller en nominell del av talet med ett hjälpverb. På grund av latinets syntetiska struktur och, som en följd av detta, ett rikt system av deklinationer och konjugationer, är ordföljden i en mening inte avgörande. Grammatiska kategorier uttrycks genom deklination eller konjugation. Latin har 6 kasus och 3 genus (femininum, maskulinum, neutrum). Latinska verb har 6 tempusformer, 3 stämningar, 2 röster, 2 tal och 3 personer.