Översättning polska svenska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(11 votes, rating: 4.3/5)


För att starta översättning polska till svenska, ange texten i det övre redigeringsfönstret och klicka på knappen "Översätt". Du kan se resultatet av den polska svenska textöversättningen i fönstret nedan.

 0 /5000


Gratis översättning polska svenska alternativ

En alternativ gratis översättning från polska till svenska som även hjälper till med översättning av mindre texter. Observera att denna tjänst endast stöder översättningar på 1000 tecken per översättning.

 0 /1000


Det polska språket tillhör den lehitiska undergruppen av de västslaviska språken i den indoeuropeiska språkfamiljen. Polska har officiell status i Polen och är ett av Europeiska unionens språk. Förutom i Polen talas polska som språk av den polska minoriteten i Tjeckien, Ukraina, Litauen, Vitryssland, Ryssland, Slovakien och Rumänien. Betydande polska diasporor lever i Storbritannien, USA, Frankrike, Kanada och Australien. Det totala antalet polsktalande varierar enligt olika uppskattningar mellan 40 och 48 miljoner människor.