Gratis översättning svenska polska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(15 votes, rating: 4.3/5)För att starta en gratis översättning från svenska till polska, skriv in texten i den övre redigeringsrutan och klicka på knappen "Översätt". Du kommer att se den översatta texten i redigeringsrutan nedan.

 0 /5000


Gratis översättning svenska polska alternativ

En annan översättning svenska till polska för att översätta texter, ord och meningar. Denna översättningstjänst online har en begränsning på 1000 tecken per översättning.

 0 /1000


Polska är ett språk i den slaviska gruppen i den västslaviska undergruppen, som också omfattar tjeckiska och slovakiska språk. Det är det officiella språket i Polen. Det polska språket kännetecknas av särdrag inom fonetikområdet, såsom närvaron av dynamisk stress fixerad på den näst sista stavelsen; bevarande av nasala vokaler; frånvaro av fonologisk opposition av vokaler i varaktighet - korthet; brist på kvalitativ minskning av obetonade vokaler; närvaro av opposition av konsonanter i hårdhet - mjukhet; Det finns territoriella dialekter på det polska språket: Storpolska, mindre polska dialekt, kasjubiska och schlesiska. Det totala antalet polska talare varierar från 40 till 48 miljoner människor.