Översättning ungerska svenska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(3 votes, rating: 4.7/5)


För att starta översättning ungerska till svenska, ange texten i det övre redigeringsfönstret och klicka på knappen "Översätt". Du kan se resultatet av den ungerska svenska textöversättningen i fönstret nedan.

 0 /5000


Gratis översättning ungerska svenska alternativ

En alternativ gratis översättning från ungerska till svenska som även hjälper till med översättning av mindre texter. Observera att denna tjänst endast stöder översättningar på 1000 tecken per översättning.

 0 /1000


Det ungerska språket tillhör den finsk-ugriska språkgruppen (uraliska språk), inom vilken det, tillsammans med mansi- och khantyspråken, utgör den ugriska gruppen. Ungerska är det officiella språket i Ungern och ett av de 24 officiella språken i Europeiska unionen. Utanför Ungern talas det också av ungerska grupper i södra Slovakien, västra Ukraina, centrala och västra Rumänien, norra Serbien, nordöstra Slovenien och östra Österrike. Ungerska är det officiella språket i Ungern och ett av de 24 officiella språken i Europeiska unionen. Det totala antalet talare är cirka 13 miljoner, varav 10 miljoner bor i Ungern.