Översätt svenska till ungerska


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(3 votes, rating: 4.3/5)En gratis svensk-ungersk tjänst som översätter ord, fraser och meningar. För att komma igång med att översätta en text från svenska till ungersk skriver du in texten i det övre fönstret. För att starta svensk-ungersk översättning, klicka på den gröna knappen.

 0 /5000


En alternativ svensk-ungersk översättare online

För översättning svenska-ungerska skriver du in texten i det övre fönstret. Denna svensk-ungerska online översättningstjänst kan inte översätta fler än 1000 tecken åt gången.


 0 /1000

Ungerska är ett av de få icke-indoeuropeiska språken i det moderna Europa med ett betydande antal talare. Ungerskan tillhör den finsk-ugriska språkgruppen och utgör den ugriska gruppen. Det ungerska språket har under hela sin historia utsatts för betydande inflytande från olika språk. Det moderna lexikonet för det ungerska språket består av 30% av ord vars ursprung inte är exakt fastställt, 21% - från den ursprungliga ugro-finska vokabulären, 20% - från ord av slaviskt ursprung, 11% - från tyska lånord, 9% - från turkiska, 9% - latin-grekiska och 1 % - från lån av annat ursprung. Det finns 40 bokstäver i det ungerska alfabetet (14 vokaler, 26 konsonanter). Ungefär 13 miljoner människor talar ungerska.