Översättning kazakiska svenska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(3 votes, rating: 4.7/5)


För att starta en gratis översättning kazakiska till svenska, skriv in texten i det övre redigeringsfältet. Klicka sedan på knappen "Översätt" för att få resultatet av översättningen från kazakiska till svenska i redigeringsrutan nedan. Denna omedelbara onlinetjänst kan översätta ord, fraser och korta texter åt dig med en gräns på högst 5 000 tecken per översättning.

 0 /5000


Kazakiska är ett turkiskt språk av den kiptjakiska grenen, som talas av kazaker i Centralasien. Kazakiska är nära besläktat med nogai, kirgiziska och karakalpakiska språk. Kazakiska är det officiella språket i Republiken Kazakstan. Det talas huvudsakligen i Kazakstan, men även i vissa OSS-länder, Mongoliet och Kina samt i USA. Ungefär 11 miljoner människor i världen betraktar kazakiska som sitt modersmål. Cirka 16 miljoner människor talar kazakiska i en eller annan utsträckning. Sedan 1940 har Sovjetunionen och därefter Republiken Kazakstan använt det kyrilliska alfabetet med 42 bokstäver. Sedan 2012 planerar Kazakstan att gradvis övergå till det latinska alfabetet. Det slutliga beslutet om det nya kazakiska alfabetet i den latinska skriften har dock ännu inte fattats. Kazakher som bor i Kina använder ett alfabet med modifierad arabisk grafik.