Gratis översättning svenska kazakiska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(5 votes, rating: 4.6/5)För att starta gratis översättning svenska till kazakiska, skriv in texten i den övre redigeringsrutan. Klicka sedan på knappen "Översätt" och du kommer att få översättningsresultatet i redigeringsrutan nedan. Denna omedelbara onlinetjänst kan översätta ord, fraser och korta texter åt dig med en gräns på högst 5 000 tecken per översättning från svenska till kazakiska.

 0 /5000


Kazakiska är ett av de turkiska språk som utgör undergruppen kipchak-nogai i språkgruppen kipchak, som tillsammans med kazakiska omfattar språken karakalpak, nogai och karagash. Kazakiska är det officiella språket i Republiken Kazakstan. Cirka 11 miljoner människor anser att det kazakiska språket är deras modersmål. Det totala antalet talare överstiger 16 miljoner människor. Kazakiska talas också av många etniska kazaker i det forna Sovjetunionen, Tyskland och Turkiet. Det officiella alfabetet är baserat på det kyrilliska alfabetet. Sedan 2012 planerar Kazakstan att gradvis övergå till det latinska alfabetet.