Översätt uzbekiska till svenska


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 vote, rating: 4/5)För att komma igång med att översätta en text från uzbekiska till svenska skriver du in texten i det övre fönstret. För att starta uzbekisk-svenska översättning, klicka på den gröna knappen. Observera att vår uzbekisk-svenska översättare inte kan översätta fler än 5000 tecken åt gången.

 0 /5000


Det uzbekiska språket tillhör gruppen av turkiska språk i den västra grenen av de karlukiska språken. Till skillnad från andra turkiska språk har vokalharmonin nästan helt gått förlorad i modern uzbekiska, även om den fortfarande observeras i vissa av dess dialekter, liksom i den relaterade Karluk-Uighur-undergruppen av turkiska språk. Ordförrådet i det moderna uzbekiska språket är baserat på ord med gemensamt turkiskt ursprung, men till skillnad från de närliggande kiptjakspråken är det uzbekiska ordförrådet rikt på sogdiska, persiska och arabiska lån. Det ryska språkets inflytande är märkbart i det bevarade betydande lagret av hushålls-, sociopolitisk och teknisk vokabulär som kom under det tsaristiska Rysslands erövring av Turkestan. För närvarande använder Uzbekistan ett alfabet baserat på latinsk skrift. I Afghanistan används ett alfabet baserat på arabisk skrift. Antalet modersmålstalare av det uzbekiska språket i världen är cirka 33 miljoner människor.