Översätt svenska till uzbekiska


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)En gratis svensk-uzbekisk tjänst som översätter ord, fraser och meningar. För att komma igång med att översätta en text från svenska till uzbekiska skriver du in texten i det övre fönstret. För att starta svensk-uzbekisk översättning, klicka på den gröna knappen. Observera att vår svensk-uzbekiska översättare inte kan översätta fler än 5000 tecken åt gången.

 0 /5000


Uzbekiska är uzbekernas modersmål och det officiella språket i republiken Uzbekistan. Det uzbekiska språket tillhör den västra grenen av den karlukiska gruppen av turkiska språk. Det starka inflytandet från persiska och arabiska märks i fonetiken, grammatiken och ordförrådet i det uzbekiska språket. Delar av ett äldre språk, Sogdian, som rådde i regionen före antagandet av islam, har också bevarats. Sedan andra hälften av 1800-talet har det uzbekiska språket påverkats starkt av det ryska språket. Antalet uzbekiska talare är cirka 33 miljoner människor. För närvarande använder Uzbekistan ett alfabet baserat på latinsk skrift. I Afghanistan används arabisk grafik som det uzbekiska alfabetet.