Gratis översättning tyska svenska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(9 votes, rating: 4.6/5)För att starta översättning tyska till svenska, ange texten i det övre redigeringsfönstret och klicka på knappen "Översätt". Du kan se resultatet av den tyska svenska textöversättningen i fönstret nedan.

 0 /5000


Gratis översättning tyska svenska alternativ

En alternativ gratis översättning från tyska till svenska som även hjälper till med översättning av mindre texter. Observera att denna tjänst endast stöder översättningar på 1000 tecken per översättning.

 0 /1000


Tyska tillhör den västliga gruppen av germanska språk i den indoeuropeiska språkfamiljen. För närvarande är tyska det officiella språket i Tyskland, Österrike, ett av de officiella språken i Schweiz, Luxemburg och Belgien. Tyska är det mest talade modersmålet i Europeiska unionen. Tyska är ett böjningsspråk, det har fyra kasus för substantiv, pronomen och adjektiv. Det totala antalet talare är cirka 90 miljoner människor. Enligt vissa uppskattningar talar ytterligare 40 miljoner människor tyska som andraspråk. Tyska tillhör den västliga gruppen av germanska språk i den indoeuropeiska familjen. Det tyska alfabetet består av 26 par latinska bokstäver; bokstäver som betecknar omljud (ä, ö, ü) och β-ligaturen (escet) ingår inte i alfabetet.