Översätt svenska till tyska


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(2 votes, rating: 5/5)En gratis svensk-tysk tjänst som översätter ord, fraser och meningar. För att komma igång med att översätta en text från svenska till tysk skriver du in texten i det övre fönstret. För att starta svensk-tysk översättning, klicka på den gröna knappen.

 0 /5000


En alternativ svensk-tysk översättare online

För översättning svenska-tyska skriver du in texten i det övre fönstret. Denna svensk-tyska online översättningstjänst kan inte översätta fler än 1000 tecken åt gången.


 0 /1000

Tyska är ett indoeuropeiskt språk som tillhör den västgermanska gruppen av germanska språk. Språkforskare anser att tyskan är närmast besläktad med andra västgermanska språk, nämligen afrikaans, nederländska, engelska och frisiska. Tyska är det mest talade modersmålet i Europeiska unionen. Tyska undervisas ofta som främmande språk, särskilt i Kontinentaleuropa, där det är det tredje mest populära främmande språket (efter engelska och franska), Tysk skrift är baserad på det latinska alfabetet. Det finns 26 par latinska bokstäver i det tyska alfabetet. Tyska har många regionala dialekter. Det finns 3 huvudgrupper av dialekter: Lågtyska, mellantyska och sydtyska. Det totala antalet talare är cirka 90 miljoner människor. Ytterligare 40 miljoner människor talar tyska som andraspråk.