Översättning kurdiska sorani svenska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(3 votes, rating: 4/5)


För att starta en gratis översättning kurdiska sorani till svenska, skriv in texten i det övre redigeringsfältet. Klicka sedan på knappen "Översätt" för att få resultatet av översättningen från kurdiska sorani till svenska i redigeringsrutan nedan. Denna omedelbara onlinetjänst kan översätta ord, fraser och korta texter åt dig med en gräns på högst 5 000 tecken per översättning.

 0 /5000


Kurdisk sorani är utbredd i den sydöstra delen av Kurdistan i Irak (5-6 miljoner människor), i Iran från Urmia till Kermanshah (1-2 miljoner), samt i den kurdiska diasporan i Europeiska unionen och USA (500 tusen). På 1920-talet utvecklades en skriftlig standardisering av det centrala kurdiska språket baserat på dialekten i staden Sulaymaniyah. Den fick namnet "Sorani" för att hedra det mäktiga emiratet Soran (1399-1836). Inom lingvistiken har detta namn spridits till alla andra centralkurdiska dialekter, som konventionellt förenas av lingonymen "sorani". De stammar som talade dialekten, som nu kallas sorani, identifierade sig ursprungligen som kurmanji och använde som endo-etnonym det ord som idag inom lingvistiken betyder de nordliga kurdernas dialekt, samtidigt som de betonade sin tillhörighet till den kurdiska etniska gruppen. Sedan 2005 har kurdisk sorani fått officiell status och är det andra officiella språket i Irak efter arabiska. Kurdisk sorani skrivs med arabisk skrift.