Gratis översättning svenska kurdiska sorani online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)För att starta gratis översättning svenska till kurdiska sorani, skriv in texten i den övre redigeringsrutan. Klicka sedan på knappen "Översätt" och du kommer att få översättningsresultatet i redigeringsrutan nedan. Denna omedelbara onlinetjänst kan översätta ord, fraser och korta texter åt dig med en gräns på högst 5 000 tecken per översättning från svenska till kurdiska sorani.

 0 /5000


Kurdisk sorani eller central kurdiska är den näst största dialekten av det inhemska kurdiska språket, en av de två litterära formerna av det kurdiska språket (tillsammans med kurdisk kurmanji). Den norra kurdiska dialekten (kurmanji) anses vara mer konservativ, eftersom den har förändrats mindre under påverkan av grannspråk än den centrala (sorani). Kurdisk sorani har påverkats starkt av andra språk i regionen, i synnerhet grannspråken arabiska och persiska. Allvarliga skillnader i morfologi gör det svårt att förstå de nordliga och centrala kurderna. Förståelse är dock fortfarande möjlig på vardaglig nivå. År 2005 fick kurdisk sorani officiell status och är det andra officiella språket i Irak efter arabiska. Kurdisk sorani skrivs med arabisk skrift.