Översätt svenska till afrikaans


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(4 votes, rating: 4.8/5)En gratis svensk-afrikaansk tjänst som översätter ord, fraser och meningar. För att komma igång med att översätta en text från svenska till afrikaansk skriver du in texten i det övre fönstret. För att starta svensk-afrikaansk översättning, klicka på den gröna knappen.

 0 /5000


En alternativ svensk-afrikaansk översättare online

För översättning svenska-afrikaans skriver du in texten i det övre fönstret. Denna svensk-afrikaans online översättningstjänst kan inte översätta fler än 1000 tecken åt gången.


 0 /1000

Afrikaans är vanligt i Sydafrika. Afrikaans uppstod som ett resultat av sammanslagningen av olika dialekter av det nederländska språket. Trots den stora likheten med det nederländska språket (ca 90-95% av orden är lånade från nederländskan) skiljer sig språken åt, särskilt i skrift. Många ord i afrikaans är lånade från portugisiska, bantu och khoisan. I Sydafrika talar ca 7 miljoner människor afrikaans, vilket motsvarar ca 13% av landets befolkning. Afrikaans talas också allmänt i grannlandet Namibia, där det ofta används som ett "lingua franca" - språket för interetnisk kommunikation.