Gratis översättning svenska arabiska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(4 votes, rating: 4.8/5)För att starta en gratis översättning från svenska till arabiska, skriv in texten i den övre redigeringsrutan och klicka på knappen "Översätt". Du kommer att se den översatta texten i redigeringsrutan nedan.

 0 /5000


Gratis översättning svenska arabiska alternativ

En annan översättning svenska till arabiska för att översätta texter, ord och meningar. Denna översättningstjänst online har en begränsning på 1000 tecken per översättning.

 0 /1000


Arabiska är arabernas språk, officiellt språk i alla 23 arabländer, ett av de officiella språken i Israel, Tchad, Eritrea, Djibouti, Somaliland, Somalia och Komorerna. Arabiska är också ett av de sex officiella språken och arbetsspråken i generalförsamlingen och andra organ inom Förenta nationerna (FN). Arabiska tillhör den semitiska familjen i den afrasianska makrofamiljen av språk. Antalet personer som har arabiska och dess varieteter som modersmål är ca 310 miljoner, och ytterligare ca 270 miljoner personer använder arabiska som andraspråk. Modern talad arabiska är uppdelad i 5 grupper av dialekter, som ofta är ömsesidigt obegripliga för varandra. Det arabiska litterära språket är Koranens språk, tidningar, tidskrifter, radio och TV, samt ett kommunikationsmedel för araber från olika länder.