Gratis översättning svenska turkiska online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 votes, rating: 0/5)För att starta en gratis översättning från svenska till turkiska, skriv in texten i den övre redigeringsrutan och klicka på knappen "Översätt". Du kommer att se den översatta texten i redigeringsrutan nedan.

 0 /5000


Gratis översättning svenska turkiska alternativ

En annan översättning svenska till turkiska för att översätta texter, ord och meningar. Denna översättningstjänst online har en begränsning på 1000 tecken per översättning.

 0 /1000


Turkiska är det officiella språket i Turkiet och i den icke erkända republiken Norra Cypern. Tillsammans med de turkiska språken gagauz, azerbajdzjan, turkmen och khorasan bildar det den sydvästra, eller oguz, grenen av de turkiska språken. Turkiskan är ett agglutinerande språk och använder ofta affix, i synnerhet suffix, eller ändelser. Ett enda ord kan ha många affix, och de kan också användas för att skapa nya ord, till exempel för att skapa ett verb från ett substantiv eller ett substantiv från en verbrot. Det moderna turkiska alfabetet som bygger på det latinska alfabetet infördes 1928 som en del av den turkiska språkreformen som initierades av Ataturk. Turkiet bytte från det arabiska till det latinska alfabetet, samtidigt som man gjorde sig av med de flesta persiska och arabiska lånorden i språket och införde vardagliga turkismer och turkiska neologismer.